مهر 08, 1398

مقدمه ای بر سیلندر هیدرولیک

سیلندر هیدرولیک سیلندر هیدرولیک یکی از اداوات مهم در سیستم های هیدرولیکی می باشد و به وفور در دستگاه های صنعتی و راهسازی استفاده می شود. در ادامه به تعریف سیلندر هیدرولیک می پردازیم. تعریف…
مهر 08, 1398

طراحی لوله سیلندر هیدرولیک و درب ته

طراحی سیلندر جداره نازک : آنالیز تنش در سیلندر جداره نازک طبق فرضیات زیر انجام می شود: اثر انحنای دیواره سیلندر هیدرولیک نادیده گرفته شده است. تنش های کششی به طور یکنواخت در طول دیواره…
تیر 20, 1398

طراحی شافت سیلندر هیدرولیک

شافت نیروی پیستون را برای انجام کار انتقال می دهد. این نیرو ممکن است فشاری یا کششی باشد. شافت برای انتقال نیرویی که در راستای محور خودش می باشد طراحی شده است و نه برای…
تیر 01, 1398

طراحی سیلندر هیدرولیک

اهمیت طراحی ایمن : سیلندر هیدرولیک توسط مایع هیدرولیک در فشار بالا کار می کند. هرگونه شکست سیلندر ممکن است باعث انفجار یا خروج جت روغن با سرعت بالا شود که ممکن است باعث تخریب…
تیر 26, 1398

طراحی پیستون سیلندر هیدرولیک

پیستون یک بخش رفت و برگشتی در سیلندر هیدرولیک می باشد که به شافت متصل است. همچنین جای سیل های هیدرولیک برای جلوگیری از نشتی بین سیلندر و پیستون، روی پیستون تعبیه می شود و…
مهر 08, 1398

طبقه بندی سیلندر هیدرولیک براساس عملکرد

سیلندر هیدرولیک یک طرفه سیلندر هیدرولیک یکطرفه ساده ترین نوع سیلندر می باشد و از زمان استفاده آب در سیستم هیدرولیک تاکنون از این نوع سیلندر هیدرولیک استفاده می شود. در این نوع سیلندر هیدرولیک،…
مهر 08, 1398

طبقه بندی سیلندر هیدرولیک براساس ساخت بدنه سیلندر

اساساَ سیلندر هیدرولیک به دوگروه طبقه بندی می شود . سیلندر هیدرولیک یک طرفه و سیلندر هیدرولیک دوطرفه . این دوگروه اصلی سیلندر هیدرولیک با توجه به نوع صنعت، کارایی، صرفه اقتصادی و سهولت در…
مرداد 17, 1398

صفحات آب بندی و کوشن سیلندر هیدرولیک

صفحات آب بند: صفحات مدوری هستند که برای نگهداری پیستون سیل ها در پیستون به کار برده می شود. در سیل های جدید به سیل پلیت نیازی نیست ولی انواع مرسوم آن از قبیل شورون…
تیر 12, 1398

ساخت لوله سیلندر هیدرولیک

انتخاب جنس لوله سیلندر هیدرولیک بستگی دارد به : • محدودیت در اندازه سیلندر و طراحی آن• نوع سیل کیت اگر اندازه لوله سیلندر هیدرولیک کاهش یابد با همان تناژ (ظرفیت پرس کردن) فشار کاری…
مرداد 05, 1398

درب سیلندر هیدرولیک

به عنوان درپوش پایانی، درپوش شافت، درپوش جلویی نیز نامیده می شود و مرز پایانی سیلندر هیدرولیک می باشد که محل های مختلفی بین سوراخ سیلندر و شافت را پوشش می دهد. درب سیلندر هیدرولیک…
مهر 08, 1398

درب ته و فلنج سیلندر هیدرولیک

درب ته سیلندر هیدرولیک به عنوان ته سیلندر یا درپوش عقبی سیلندر نیز نامیده می شود که ناحیه انتهایی سیلندر بوده که کاملا ناحیه ته سیلندر هیدرولیک را می پوشاند و می تواند قطعات مونتاژی…
مهر 08, 1398

اجزاء تشکیل دهنده سیلندر هیدرولیک

1 – شافت شافت سیلندر هیدرولیک و در موارد فاقد پیستون که رم یا پلانجر نامیده می شود، قسمتی متحرک از سیلندر هیدرولیک می باشد که عامل انتقال انرژی جنبشی ناشی از انرژی سیال جهت…