پمپ هیدرولیک

به لاتین hydraulic pump می باشد که در سامانه های هیدرولیکی به منظور پمپاژ نمودن روغن نیز مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ های هیدرولیکی از دو بخش اصلی نیز تشکیل شده اند که شامل محرک اولیه و الکتروموتور یا موتور احتراقی می باشد. محرک اولیه در سامانه های هیدرولیکی نیز قرار دارند.

الکتروموتور یا موتور احتراقی نیز نوع دیگر از پمپ های هیدرولیک هستند که تأمین کننده ی توان ورودی پمپ می باشند. در واقع به بیان دیگر می توان گفت توان ورودی پمپ هیدرولیک از یک موتور تامین خواهد شد و توان هیدرولیکی آن به عنوان یک خروجی نیز تأمین خواهد شد.

در هیدرولیک صنعتی پمپ هیدرولیکی، مایعات هیدرولیکی تحت فشار را جاری خواهد کرد. به این مایعات، سیال هیدرولیک هم گفته می شود که این مواد می تواند شامل آب، روغن مینرال و ترکیبات مختلط نیز می باشد. پمپ های هیدرولیک که برای عبور جریان آب نیز مورد استفاده قرار می گیرند با وارد کردن نیرو به آب و با ایجاد انرژی جنبشی آب در جریان نیز آن را به سطوح بالاتری نیز انتقال خواهند داد.

به طور معمول در سیستم های کلی هیدرولیکی قسمتی وجود خواهد داشت که به آن قلب سیستم گفته می شود و در صورتیکه آن قسمت مهم از سیستم وجود نداشته باشد امکان از کارافتادن سیستم هیدرولیک وجود خواهد داشت. حال این نکته قابل توجه است که پمپ هیدرولیک است که در صورت نبودن آن امکان از کار افتادن این سیستم وجود دارد و می توان گفت در یک مدار هیدرولیکی نیز مهم ترین قسمت به شمار می آید. به بیان دیگر در صورتی که پمپ هیدرولیک از کار بیافتد و یا حتی نبودن آن در سیستم موجب خواهد شد دیگر اجزای سیستم نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و یا حتی آن ها هم از کار خواهند افتاد.

موضوعی که در اینجا قابل توجه می باشد آن است که پمپ هیدرولیک وظیفه ی تامین فشار به سیال را ندارد بلکه وظیفه ی آن به جریان انداختن و تولید جریال سیال های فشرده شده نیز می باشد.

کاربرد پمپ های هیدرولیکی در سامانه های هیدرولیکی

از پمپ های هیدرولیک در سامانه های هیدرولیکی و یا هیدرودینامیکی استفاده می شود که از آن برای انتقال آب آشامیدنی، آبیاری و همچنین فاضلاب و چرخش آب سرد و گرم در سامانه ها برای خنک کردن قطعات و همچنین انتقال مواد شیمیایی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از پمپ هیدرولیک برای انتقال مواد جامد سبک مانند گرد و غبار و شن و پودر نیز استفاده می شود.

یک تصور اشتباهی که در زمینه ی کارکرد پمپ هیدرولیک صنعتی وجود دارد آن است که کار تولید فشار را در مدار انجام می دهد در صورتی که تنها کار جریان مایعات هیدرولیکی را انجام می دهد و باری را روی سامانه اعمال خواهد کرد که بدون آن به هیچ عنوان فشار سیال بالاتر نخواهد رفت.

دو پارامتر بسیار مهم برای پمپ هیدرولیک وجود دارد که به عنوان شدت جریان و فشار مورد ارزیابی قرار گرفته می شوند.

شدت جریان پمپ نیز که به عبارت دیگر دهش پمپ هم می باشد عبارت است از حجم مایعات هیدرولیک (سیال) که در واحد زمان از خود خارج می کند و فشار یک پمپ نیز حداکثر فشاری است که به آن وارد می شود.

شدت جریان پمپ از رابطه ی زیر محاسبه خواهد شد: 

شدت جریان پمپ هیدرولیک