جک های پنوماتیک

جک های پنوماتیک

 

طراحی و ساخت سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک مطابق استاندارد و خاص تا قطر دهانه سیلندری 1000 میلیمتر و کورس 6000 میلیمتر

 بخش R&D شرکت صنایع مکاترونیک ایران اقدام به تهیه آرشیوی کامل از تکنولوژی ساخت سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک تحت استانداردVDMA-24562,1 , DIN/ISO-6020 -1,2 , 6431,2 و خاص طبق سفارش از کمپانی های معتبر جهانی مانند :Festo , SMC ATOS , Haenchen ,Vickers , Bocsh Rexroth Group , Parker  نموده است .

صنایع مکاترونیک ایران برترین رائه دهنده خدمات هیدرولیک و پنوماتیک

مشاهده ی محصولات بیشتر>>

معرفی جک های پنوماتیک

بخش R&D شرکت صنایع مکاترونیک ایران اقدام به تهیه آرشیوی کامل از تکنولوژی ساخت سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک تحت استانداردVDMA-24562,1…
طراحی و ساخت سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک مطابق استاندارد و خاص تا قطر دهانه سیلندری 1000 میلیمتر و کورس 6000…
طراحی و ساخت سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک مطابق استاندارد و خاص تا قطر دهانه سیلندری 1000 میلیمتر و کورس 6000…
طراحی و ساخت سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک مطابق استاندارد و خاص تا قطر دهانه سیلندری 1000 میلیمتر و کورس 6000…
طراحی و ساخت سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک مطابق استاندارد و خاص تا قطر دهانه سیلندری 1000 میلیمتر و کورس 6000…