+++ Recently it has been observed that some abusers take advantage of our brand name, respecting to the colleagues who are interested in using the name of the company, Iran Mechatronic Industries hereby announce that have no liability for their performance.

مقایسه تردمیل آبی استخری و آکواریومی

مقایسه تردمیل آبی استخری و تردمیل آبی آکواریومی :

در استخر ها با توجه به وجود حوضچه های آب معمولا از تردمیل آبی مدل استخری استفاده می شود  و با توجه به وجود فضای کافی امکان استفاده از چند دستگاه در یک حوضچه وجود دارد . مواردی که در خصوص این نوع تردمیل آبی  اهمیت دارد و می تواند باعث آسیب دیدگی به ادوات زیر آب بشود استفاده بیش ازحد از کلر در آب جهت میکروب زدایی آب حوضچه با توجه به مصرف عمومی می باشد . در مجموعه های ورزشی و حتی منازل شخصی تردمیل آبی را می توان به صورت آکواریومی جهت استفاده ورزشکاران و مصارف شخصی ساخت . این نوع تردمیل آبی به صورت یک آکواریوم روباز بوده که به واسطه یک پمپ آب پرشده و مصرف کننده وارد آن می شود . با توجه به اینکه فضای آکواریوم آبی محدود می باشد ، پس از استفاده هر شخص نیاز است آب درون آن به واسطه یک پمپ خارج گردد و مجدداَ با آب تازه پر شود و آماده استفاده مصرف کننده بعدی گردد که به لحاظ زمانی این مورد قابل تامل می باشد . به لحاظ سیستمی هر دو نوع تردمیل آبی عملکرد یکسانی دارند . در محیط هایی که امکانات حوضچه ای فراهم باشد استفاده از تردمیل آبی استخری مناسب بوده و در غیر این صورت می توان از تردمیل آبی آکواریومی استفاده نمود . شرکت صنایع مکاترونیک ایران امکان ارائه هر دونوع تردمیل آبی فوق را دارا می باشد .

صنایع مکاترونیک ایران برترین رائه دهنده خدمات هیدرولیک و پنوماتیک از جمله تردمیل آبی

 

تردمیل آبی از تجهیزات آبدرمانی و ورزش در آب محسوب می شود. این تردمیل آبی برای راه رفتن و دویدن در آب مناسب بوده و برای توانبخشی نیز ایده آل می باشد .