مقاله ذیل یکی از بهترین کتب مرجع در مورد اطلاعات اولیه ، انتخاب و تشخیص پمپ های هیدرولیک از لحاظ دسته بندی می باشد .

راهنمای پمپ های هیدرولیک


هیچ یک از پمپ های دنده ای ، پیستونی و پره ای نسبت به دیگری به طور مطلق برتری نداشته و نسبت به یکدیگر متفاوت بوده و دارای نقاط قوت و منحصر به فردی می باشند

. امروزه تقریبا در تمام برنامه های کاربردی موبایل و صنعتی از پمپ های هیدرولیک پیستونی ، پره ای و یا دنده ای برای ایجاد مکش که منجر به تولید جریان می گردد ، استفاده می شود . هر نوع پمپ دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشد که برای طیف خاصی از برنامه های کاربردی مناسب می باشد .