اولین کارت الکترونیک شیر پروپرشنال

 

کارت الکترونیک شیر پروپرشنال Closed- Loop & Open-Loop در شرکت صنایع مکاترونیک ایران

IMI-EDP-10/2

 

 

 

 

1-    راه اندازی در دو حالت تک کانال و دو کانال

۲-   مناسب برای انواع شیرهای پروپرشنال وP-Q

۳-   ولتاژ تغذیه ۱۲ ﺗﺎ ٤۰ ولت AC وDC 

4- دامنه ولتاژ ورودی کارت ۰ ﺗﺎ ۱۰  ولت DC

٥-   دامنه ولتاژ خروجی از 0 تا ولتاژ تغذیه ( مصرف کننده )

٦-  جریان خروجی تا 3 آمپر ( واﻗﻌﯽ )

۷-  پایداری خوب

۸-  دارای منبع تغذیه رگوله شده 10 ولت جهت اتصال پتاسیومتر

9- دارای دو عدد پتاسیومتر تعبیه شده روی کارت (On-Board) جهت اﻋﻣﺎل سیگنال ورودی

۱۰- دارای دو حالت ورودی داخلی و یا خارجی

۱۱- نمایشگر LCD جهت سهولت تنظیمات پارامتر های کنترلی برد

۱۲- نشان دهنده ولتاژ ورودی به برد ( فرمان ورودی ) بر روی LCD در حین کار

۱۳- نشان دهنده ولتاژ خروجی به شیر برقی( فرمان ﺧروﺟﯽ ) بر روی LCD در حین کار

۱٤- قابلیت تنظیم سطح ورودی دلخواه

۱٥-  قابلیت تنظیم سطح خروجی دلخواه

۱٦- قابلیت بازگشت به تنظیمات کارخانه

۱۷- دارای چراغ سیگنال LED وضعیت

18-یک سال گارانتی در برابر شرایط  Workmanship

 

موارد مصرف : شیرهای پروپرشنال تک بوبین مانند کنترل فشارها و کنترل دبی های پروپرشنال و شیر های P-Q

 

 

 

کارت الکترونیک شیر پروپرشنال Closed- Loop & Open-Loop در شرکت صنایع مکاترونیک ایران

IMI-EDP-20/2

 

 

 

 

1-    راه اندازی در دو حالت تک کانال و دو کانال

۲-   مناسب برای انواع شیرهای پروپرشنال وP-Q

۳-   ولتاژ تغذیه ۱۲ ﺗﺎ ٤۰ ولت AC وDC 

4- دامنه ولتاژ ورودی کارت ۰ ﺗﺎ ۱۰+-  ولت DC

٥-   دامنه ولتاژ خروجی از 0 تا ولتاژ تغذیه ( مصرف کننده )

٦-  جریان خروجی تا 3 آمپر ( واﻗﻌﯽ )

۷-  پایداری خوب

۸-  دارای منبع تغذیه رگوله شده 10 ولت جهت اتصال پتاسیومتر

9- دارای دو عدد پتاسیومتر تعبیه شده روی کارت (On-Board) جهت اﻋﻣﺎل سیگنال ورودی

۱۰- دارای دو حالت ورودی داخلی و یا خارجی

۱۱- نمایشگر LCD جهت سهولت تنظیمات پارامتر های کنترلی برد

۱۲- نشان دهنده ولتاژ ورودی به برد ( فرمان ورودی ) بر روی LCD در حین کار

۱۳- نشان دهنده ولتاژ خروجی به شیر برقی( فرمان ﺧروﺟﯽ ) بر روی LCD در حین کار

۱٤- قابلیت تنظیم سطح ورودی دلخواه

۱٥-  قابلیت تنظیم سطح خروجی دلخواه

۱٦- قابلیت بازگشت به تنظیمات کارخانه

۱۷- دارای چراغ سیگنال LED وضعیت

18-یک سال گارانتی در برابر شرایط  Workmanship

 

موارد مصرف : شیرهای پروپرشنال تک بوبین مانند کنترل فشارها و کنترل دبی های پروپرشنال و شیر های P-Q