شیر هیدرولیک

انواع شیرهای هیدرولیک و نحوه ی کار

شیرهای هیدرولیکی از نظر تنوع نیز به انواع مختلفی نیز تقسیم بندی می شوند که در اینجا قصد داریم چندین مورد از آن ها را مورد بررسی قرار دهیم.

انواع شیرهای هیدرولیک از نظر کار

در ابتدا یک تعریف کلی و معرفی جامع از شیرهای هیدرولیکی را شرح می دهیم.

شیرهای هیدرولیک به طور کلی وظیفه ی کنترل فشار و همچنین کنترل جریان و هدایت جریان انتقالی را در یک سیستم نیز بر عهده دارد. به طور کلی اگر بخواهیم شیرهای هیدرولیک را در دسته هایی از ابزارهای صنعتی نیز به کار ببریم می توانیم بگوییم به عنوان تجهیزات کنترل کننده هیدرولیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

شیرهای هیدرولیک به سه دسته ی اصلی نیز تقسیم بندی می شوند که شامل شیرهای هیدرولیک راه دهنده و شیرهای کنترل فشار و کنترل جریان نیز می باشند.

1-شیرهای هیدرولیک راه دهنده

این نوع از شیرها برای هدایت نمودن راه عبور مایع و یا همچنین برای تعویض و تعیین این مسیر به دستگاه های هیدرولیک نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به بیان دیگر می توان گفت که شروع کار این سیستم و یا توقف آن از طریق این مدل از شیرهای هیدرولیک انجام پذیر می باشد.

2-شیرها کنترل جریان (سرعت speed control)

همان طور که گفتیم وظیفه ی شیرهای هیدرولیک کنترل جریان و فشار راه عبور مایع می باشد. با این حال با وجود این نوع از مدل های شیر هیدرولیک می توان با تغییر مسیر دادن راه عبور جریان مایع آن ها را یا کنترل نمود یا تغییر داد.

در مدارهایی که در آن ها نیاز به ایجاد تفاوت در سرعت و حرکت رفت و برگشت جریان باشد و یا بخواهید سرعت جریان را کنترل نمائید می توانید از شیرهای کنترل جریان استفاده نمائید.

3-شیرهای تنظیم کنترل فشار

به طور کلی شیرهای کنترل کننده فشار در سیستم های هیدرولیک نیز دارای سه وظیفه می باشند:

1-محدود کردن فشار 2- کاهش دادن فشار 3- تنظیم نمودن فشار

سه گروه اصلی برای این مدل از شیرهای هیدرولیک وجود دارد:

در شیرهایی که در نوع کاهش فشار قرار دارند، سیگنال های تحریک شیر از مسیر خروجی نیز گرفته خواهد شد.

شیرهای محدود کننده ی فشار هیدرولیک خود بر دو نوع اصلی تقسیم بندی می گردند که خود شامل فشار کنترل مستقیم و دومی محدود کننده ی فشار با شیر کمکی می باشد.