آموزش و سمینارهای تخصصی

شرکت صنایع مکاترونیک ایران، شریک تجاری شرکت زیهو فلو کنترل در کشور آلمان به مدیریت آقای گونتر اوکسلر عضو ارشد انجمن ISA آمریکا، می باشد لازم به ذکر است که بیش از 25 سال مشاور این شرکت در زمینه آموزش و سمینارهای تخصصی طراحی و اتوماسیون پروژه های مختلف صنعتی بوده و دارای 150 مقاله در مجله های معتبر دنیا از جمله Valve World است. هم چنین شرکت صنایع مکاترونیک ایران، دوره های تخصصی موضوعی در زمینه هیدرولیک، پنوماتیک و مکاترونیک در سایت کارخانجات برگزار می کند. این دوره ها شامل:

- دوره های هیدرولیک پایه تا پیشرفته، صنعتی و راهسازی

- دوره های هیدرولیک پروپورشنال و سروو هیدرولیک

- دوره های پنوماتیک پایه تا پیشرفته

- دوره های الکتروپنوماتیک، سروو پنوماتیک و پوزیشنینگ

- دوره های کنترل و دیجیتال و شبکه های صنعتی