شرکت صنایع مکاترونیک ایران با اتکا به تیم مهندسی مجرب خود در زمینه طراحی و ساخت مدارهای پنوماتیک، الکتروپنوماتیک و هم چنین مدارهای پنوماتیک با کنترل کننده های قابل برنامه نویسی PLC فعالیت دارد.

صنایع مکاترونیک ایران برترین ارائه دهنده خدمات هیدرولیک و پنوماتیک